Centrum právních dovedností

Centrum právních dovedností

Úkolem centra právních dovedností (CPD) je přispívat k rozvoji praktických právních dovedností studentů a učitelů. Centrum se soustředí na prakticky orientované předměty (dovednostní předměty a odborné praxe), zkoušení nových metod výuky (např. reflexní deníky či problem-based learning) i rozvoj nových právních oborů (např. právo ICT). Iniciuje také semináře a debaty o právním vzdělávání.

Facebook centra