Centrum práva, technologií a digitalizace

Centrum práva, technologií a digitalizace

Centrum práva, technologií a digitalizace vzniklo k 1. červnu 2023 jako součást Katedry právních dovedností. Jedná se o samostatné centrum, které se soustředí na výuku a vědeckou činnost v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT). Zejména se jedná o výuku softwarového práva, e-commerce, e-finance, kyberbezpečnosti, telekomunikací, ochrany dat včetně osobních údajů a práva nových technologií, jako je blockchain, či umělá inteligence. Soustředí se též na digitalizaci procesů a proměnu právní profese, kterou digitalizace přináší. Vyjma předmětů v magisterském studiu organizuje též program LL.M. Právní ochrana dat. Centrum spolupracuje s dalšími katedrami Právnické fakulty UK na rozšiřování povědomí o právu ICT.

Vyučované předměty

Závěrečné práce v oblasti práva ICT

Centrum umožňuje vykonání diplomové práce v oblasti práva ICT. Témata jsou výlučně individuální. Oborová státní zkouška se koná z předmětu, který je blízký tématu diplomové práce. Centrum nejčastěji spolupracuje s Katedrou občanského práva. Rigorózní práce centrum neumožňuje. V případě zájmu kontaktujte JUDr. Janu Soukupovou.