Centrum práva, technologií a digitalizace

Centrum práva, technologií a digitalizace

Centrum práva, technologií a digitalizace vzniklo k 1. červnu 2023 jako součást Katedry právních dovedností. Jedná se o samostatné centrum, které se soustředí na výuku a vědeckou činnost v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT). Zejména se jedná o výuku softwarového práva, e-commerce, e-finance, kyberbezpečnosti, telekomunikací, ochrany dat včetně osobních údajů a práva nových technologií, jako je blockchain, či umělá inteligence. Soustředí se též na digitalizaci procesů a proměnu právní profese, kterou digitalizace přináší. Vyjma předmětů v magisterském studiu organizuje též program LL.M. Právní ochrana dat. Centrum spolupracuje s dalšími katedrami Právnické fakulty UK na rozšiřování povědomí o právu ICT.

Vyučované předměty

Závěrečné práce v oblasti práva ICT

Centrum umožňuje vykonání diplomové práce v oblasti práva ICT. Témata jsou výlučně individuální. Oborová státní zkouška se koná z předmětu, který je blízký tématu diplomové práce. Centrum nejčastěji spolupracuje s Katedrou občanského práva. Rigorózní práce centrum neumožňuje. V případě zájmu kontaktujte JUDr. Janu Soukupovou.

Název souboru Přípona Vytvořeno
Schéma průchodů mezi jednotlivými ICT předměty (59.81 KB) pdf 21. 2. 2024
Kulatý stůl k Digital Services Act –⁠ 2. 10. 2023 (1.09 MB) pdf 9. 10. 2023
Roundtable on the Digital Services Act – 2. 10. 2023 (1.11 MB) pdf 9. 10. 2023