Zlaté promoce

Zlaté promoce

Jste našimi absolventy a také byste rádi zažili slavnostní atmosféru zlaté promoce?

Chceme tímto vyzvat absolventky a absolventy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří promovali před 50 lety, tedy v roce 1974, k přihlášení na Zlaté promoce.
 

Napište nám na zlatepromocePF@prf.cuni.cz.

Slavnostní ceremoniál se bude tentokrát konat v sobotu 13. dubna 2024 ve Velké aule a dalších prostorách Karolina (Ovocný trh 5, Praha 1).

 


 

V sobotu 23. dubna 2022 proběhla historicky první zlatá promoce Právnické fakulty UK. 

Slavností akt, během kterého promluvil také náš děkan prof. Radim Boháč, proběhl ve Velké aule Karolina. 23 zlatých absolventek a absolventů z let 1971-1972 obdrželo pamětní listy, drobné upomínkové předměty od naší fakulty a na závěr na ně čekalo malé pohoštění a slavností přípitek.

 

Slavností atmosféru v Karolinu a vznik nové tradice ocenili všichni zúčastnění:

"Vážená paní docentko,

v sobotu dne 23. 4. 2022 jsem se zúčastnil zlaté promoce, kterou právnická fakulta uspořádala pro nás, kteří jsme promovali v roce 1972. Bylo milé ocitnout se znovu v prostorách Karolina, vidět představitele univerzity a fakulty a setkat se alespoň s některými z tehdejších posluchačů fakulty. Celá akce byla bezvadně zorganizovaná, měla velmi hezký průběh a jistě zapůsobila příznivě i na přítomnou veřejnost.  Konkrétně pro mé vnuky byla inspirativní v tom, že budou-li se s náležitou pílí věnovat svému vzdělání, mohou se také oni  jednou v budoucnu ocitnout na místě, na kterém mě při zlaté promoci viděli a které vzbudilo jejich obdiv. Rád bych Vám osobně a vůbec všem, kteří se na akci podíleli, vyslovil touto cestou skromný dík, a to i za milé věcné dárky. S bývalými kolegy se těšíme za 50 let na shledanou.

S pozdravem

JUDr. Petr Hrachovec

emeritní soudce Nejvyššího soudu"