Asociace právnických fakult k podfinancování vysokých škol

foto

Asociace právnických fakult k podfinancování vysokých škol

Asociace právnických fakult opětovně poukazuje na podfinancování sektoru vysokých škol jako celku, zvláště humanitních a příbuzných společenskovědních oborů.

Celkové výdaje kapitoly MŠMT vzrostly mezi roky 2013 a 2024 o 129 mld. (o 92 %) z toho výdaje na regionální školství o 119 mld. Kč (o 139 %). Výdaje na vysoké školství pouze o 9 mld. (o 42 %). K tomu je třeba doplnit, že míra inflace od začátku do konce sledovaného období dosáhla 48,8 %. Došlo tak k reálnému poklesu peněžních prostředků pro vysoké školství. Podle návrhu novely zákona o vysokých školách mají být změny v doktorském studiu financovány samotnými vysokými školami. S ohledem na uvedené tato skutečnost povede k dalšímu poklesu peněžních prostředků pro ostatní činnosti vysokých škol a k prohloubení jejich podfinancování.

Celé usnesení včetně grafů je k dispozici ke stažení zde.