Budoucnost doktorského studia. Jakou chceme fakultu? (12. března 2024 od 16:00, č. 38.)

Budoucnost doktorského studia. Jakou chceme fakultu?

Budoucnost doktorského studia. Jakou chceme fakultu? (12. března 2024 od 16:00, č. 38.)

V současné době chystaná ministerská novela doktorského studia je součástí širších snah, se kterými přichází i Národní akreditační úřad a Univerzita Karlova. Předmětem diskusí je náplň doktorského studia, jeho forma a průběh, standardy kvality školitelů i doktorandů a finanční ohodnocení těch studentů doktorského studia, kteří studují v prezenční formě. Ambicí Univerzity Karlovy je, aby doktorské studium splňovalo mezinárodně uznávané standardy a bylo kompetitivní v evropském srovnání. 


O těchto návrzích i o tom, jaké by studium mohlo být, budeme diskutovat dne 12. března 2024 od 16:00 do 17:30 v místnosti č. 38.
Diskuse bude uvedena krátkými prezentacemi panelistů:

  • Jakub Handrlica, proděkan pro doktorské studium, profesor a vedoucí Katedry správního práva a správní vědy,
  • Jan Komárek, profesor kodaňské univerzity,
  • Petra Kotápišová, studentka doktorského studia na PF UK.

Moderuje: Michal Říha, odborný asistent Katedry evropského práva.

Za vedení fakulty si Vás dovoluje pozvat Radim Boháč, děkan

Uložit událost do kalendáře