Časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl zařazen do soutěže o ocenění Prestižní cena Karlovarských právnických dnů pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice

Časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl zařazen do soutěže o ocenění Prestižní cena Karlovarských právnických dnů pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice

Právnické časopisy můžete hodnotit v anketním lístku zde.