Centrum migračního a uprchlického práva Katedry mezinárodního práva (CeMiReLa) vypisuje výběrová řízení (pomocné vědecké síly)

Centrum migračního a uprchlického práva Katedry mezinárodního práva (CeMiReLa) vypisuje výběrová řízení (pomocné vědecké síly)

Centre for Migration and Refugee Law Charles University, Faculty of Law nám. Curieových 901/7 116 40 Praha 1 www.migration.prf.cuni.cz | honuskova@prf.cuni.cz 

Centrum migračního a uprchlického práva Katedry mezinárodního práva PF UK (CeMiReLa) vypisuje výběrová řízení na: 

2 pozice magisterských studentů nebo studentek pro dlouhodobou spolupráci a 3 místa pozice magisterských studentů nebo studentek na organizační pomoc na mezinárodní konferenci (krátkodobá spolupráce): https://www.migration.prf.cuni.cz/conference 

Pozice I pomocná síla pro oblast PR a soc. sítí 

Pozice II pomocná vědecká síla 

Pozice III – V pomocná organizační síla na konferenci Centre for Migration and Refugee Law Charles University, Faculty of Law nám. Curieových 901/7 116 40 Praha 1 www.migration.prf.cuni.cz | honuskova@prf.cuni.cz 

 

Pozice I 

Pomocná síla pro oblast PR a soc. sítí 

Náplň práce: 

 • Příprava příspěvků na sociální sítě Centra (facebook, instragram, twitter). 
 • Rešerše aktualit a samostatné navrhování příspěvků. 
 • Občasná výpomoc na akcích Centra – focení, organizační podpora. 
 • Účast na schůzkách Centra. 

Nabízíme: 

 • Možnost podílet se na rozvoji Centra. 
 • Rozvoj znalostí v oblasti migračního práva. 
 • Finanční ohodnocení. 

Požadujeme: 

 • Účast na schůzích Centra. 
 • Schopnost samostatné tvůrčí činnosti a kreativitu. 
 • Schopnost práce s grafikou. 
 • Aktivní znalost anglického jazyka. 
 • Ideální studium druhého nebo třetího ročníku. 

V případě zájmu pošlete do 15. března na email zaimovie@prf.cuni.cz 

 • Strukturovaný životopis. 
 • Ukázku návrhu ideálního příspěvku na instagram a facebook, nebo úprava jednoho ze stávajících příspěvků Centra. 
 • Uvítáme i nápady na širší koncepci PR. 
 • Do předmětu emailu zadejte „POZICE_I_PR_PŘÍJMENÍ“. 

Po vyhodnocení přihlášek pozveme vybrané kandidáty a kandidátky na pohovor. 

Pozn. Ve výběrovém řízení přihlédneme zejména ke kvalitě vlastní tvorby na soc. sítě. Proto budeme velice rádi, pokud do výběrového řízení pošlete nápady na to, jak by bylo vhodné PR dělat. Uvítáme ukázku vlastní tvorby obsahu. Pozice bude vyžadovat určitou míru samostatnosti. Centre for Migration and Refugee Law Charles University, Faculty of Law nám. Curieových 901/7 116 40 Praha 1 www.migration.prf.cuni.cz | honuskova@prf.cuni.cz 

 

Pozice II 

Pomocná vědecká síla 

Náplň práce: 

 • Vědecká podpora členů a členek Centra (rešerše, korektury, poznámky pod čarou etc.). 
 • Možnost práce na samostatném vědeckém projektu s trvalou podporou (SVOČ, diplomová práce, odborný článek etc.). 
 • Občasná výpomoc na akcích Centra – focení, organizační podpora. 
 • Účast na schůzkách Centra. 

Nabízíme: 

 • Možnost podílet se na rozvoji Centra. 
 • Rozvoj znalostí v oblasti migračního práva. 
 • Finanční ohodnocení. 

Požadujeme: 

 • Účast na schůzích Centra. 
 • Nadšení pro migrační a uprchlické právo. 
 • Aktivní znalost anglického jazyka. 
 • Ideální studium druhého nebo třetího ročníku. 

V případě zájmu pošlete do 15. března na email zaimovie@prf.cuni.cz 

 • Strukturovaný životopis. 
 • Sepsání krátkého kritického shrnutí (max. 500 slov) libovolného odborného článku v oblasti migrace, nebo ukázka vlastní tvůrčí činnosti (SVOČ, esej etc.). 
 • Do předmětu emailu zadejte „POZICE_II_VĚDA_PŘÍJMENÍ“. 

Po vyhodnocení přihlášek pozveme vybrané kandidáty a kandidátky na pohovor. 

Pozn. Ve výběrovém řízení přihlédneme zejména k nadšení pro věc. Nevyžadujeme žádné konkrétní předchozí zkušenosti. Ideální kandidáti a kandidátky by měli mít alespoň hlubší zájem a absolvované předměty v některém z následujících okruhů: lidská práva, ústavní právo, mezinárodní právo veřejné, migrační a uprchlické právo, správní právo. Uvítáme spolupráci zejména se studenty a studentkami nižších ročníků. Centre for Migration and Refugee Law Charles University, Faculty of Law nám. Curieových 901/7 116 40 Praha 1 www.migration.prf.cuni.cz | honuskova@prf.cuni.cz 

 

Pozice III – V 

Pomocná organizační síla 

Náplň práce: 

 • Organizační zajištění a podpora na konferenci Legal discourses on international and EU migration/refugee law in Central and Eastern Europe: emerging new narratives or business as usual? URL: https://www.migration.prf.cuni.cz/conference 

Nabízíme: 

 • Rozvoj znalostí v oblasti migračního práva. 
 • Možnost účastnit se mezinárodní konference (včetně vystoupení účastníků a účastnic). 
 • Finanční ohodnocení. 

Požadujeme: 

 • Dostupnost a fyzickou přítomnost ve dnech konference (9.-10. května 2024). 
 • Aktivní znalost anglického jazyka – ideálně doloženou certifikáty B2+. 
 • Zájem o migrační a mezinárodní právo a o lidská práva. 
 • Spolehlivost, dochvilnost a smysl pro organizaci. 

V případě zájmu pošlete do 15. března na email zaimovie@prf.cuni.cz 

 • Strukturovaný životopis 
 • „POZICE_III_ORGANIZACE_PŘÍJMENÍ“