Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin získali autoři publikace Digesta neboli Pandekty, svazek II.

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin získali autoři publikace Digesta neboli Pandekty, svazek II.

Oceněná publikace, jejímiž autory jsou profesor Michal Skřejpek, Mgr. Klára Žytková a JUDr. Radek Černoch, je souborem českých překladů základních pramenů římského práva, které významně ovlivnily právní vývoj nejen v rámci kontinentální Evropy, ale i anglosaského práva. Cena byla autorům předána během oslav 17. listopadu v budově Karolina.

„Je to pro mě takové pobídnutí k dalšímu úsilí i ukazatel toho, že práce spojená se zprostředkováním bohatství římské právní vědy současnému čtenáři vlastně nikdy nekončí. Ocenění má pro mne o to větší význam, že jsem celou svou akademickou dráhu spojil s Univerzitou Karlovou a s oborem římského práva, proto ji chápu také jako připomenutí významu tohoto oboru, jemuž jsem zasvětil celý život,“ vysvětlil profesor Michal Skřejpek (na fotce vlevo)

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je udělována za významný a originální příspěvek, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, nebo realizovaný patent.

Celý článek o všech předaných oceněních v rámci oslav 17. listopadu si můžete přečíst ZDE: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11217&locale=cz

 

 

foto