Další nabídka seminářů k distanční výuce (i pro pokročilé)

Další nabídka seminářů k distanční výuce (i pro pokročilé)

Vzhledem k velmi pozitivní zpětné vazbě na semináře dr. Trávníčkové, které proběhly před začátkem semestru, Centrum právních dovedností nabízí další kolo jejích seminářů určených pro vyučující naší fakulty. V nabídce jsou kurzy základní i pokročilé úrovně, zúčastnit se proto mohou i ti, kdo už absolvovali některý z předchozích seminářů.

Semináře jsou vždy v rozsahu dvou hodin a budou probíhat od 18. do 25. listopadu. Přesné termíny najdete v přihlašovacím formuláři.

 

 

Základní úroveň znalostí a zkušeností

Seminář č. 1: Otázky a odpovědi k distanční výuce (základní úroveň znalostí a zkušeností)

Probíhající distanční výuka přinesla zajisté řadu zkušeností a řadu otázek. Tento on-line seminář bude reagovat na vaše konkrétní potřeby a odpovídat na vaše konkrétní otázky ohledně distanční výuky. Je určen pro vyučující, kteří distančně učí, využívají prozatím základní funkce on-line nástrojů a chtěli by se posunout dál, případně odstranit potíže, se kterými bojují. Zaměřovat se budeme především na používání platforem ZOOM, MS Teams a Moodle, sdílených dokumentů a jednoduchých testů. Seminář proběhne na platformě ZOOM. Seminář vás obohatí jak sdílením zkušeností ostatních vyučujících, tak vedoucí semináře, která má sama s online výukou bohaté zkušenosti.

 

Seminář č. 2: Jak na interaktivní výuku (základní úroveň znalostí a zkušeností)

Seminář je určen pro ty, kteří prozatím vedou spíše „frontální distanční“ výuku a rádi by učili více interaktivně – více zapojovali studenty do dění na semináři nejen diskusními otázkami do pléna, ale i dalšími způsoby. Zabývat se budeme konceptem „převrácené třídy“, možnostmi práce ve skupinách, tvorby společného sdíleného textu, zjišťováním názoru na danou problematiku, rychlým ano/ne hlasováním i zpracováváním písemných odpovědí na otázky.

 

Seminář č. 3: Distanční zkoušení – ústní a písemné (základní úroveň znalostí a zkušeností)

Seminář bude zaměřen na otázky spojené s distančním zkoušením jak v písemné, tak ústní formě pro ty, kteří doposud tuto formu zkoušení nevyužívali. Zaměříme se nejen na celkové uvažování o distančním zkoušení (jak se liší od prezenčního, jaké problémy může přinášet, na co je potřeba se připravit), ale i konkrétní možnosti tvorby a použití testů (především testy v Moodlu a Turnitinu, které PF UK podporuje). Věnovat se budeme individuálnímu ústnímu zkoušení i zkoušení skupinovému (využívaného např. v některých kolokviích).

 

Pro pokročilé

Seminář č. 4: Sdílení zkušeností s distanční výukou pro pokročilé

Seminář je určen pro ty, kteří mají s výukou na dálku dostatek zkušeností a zřejmě se jim i (celkem) daří, přesto by se ale rádi posunuli dál. Cílem tohoto semináře je vzájemné sdílení zkušeností a hledání inspirace. Zaměřovat se budeme na to, co fungovalo, co se podařilo, na co studenti dobře reagují, co užitečného byste doporučili ostatním vyučujícím, případně co z COVID doby je užitečné zachovat i do doby „pocovidové“. Prostor bude samozřejmě i na zadání a otázky, s nimiž si účastníci neví rady, pro načerpání inspirace k jejich řešení.

 

Seminář č. 5: ZOOM – pokročilé vychytávky

On-line seminář pro ty, kteří používají k výuce aplikaci ZOOM a umí její základní funkce (jak se hlásit, rozdělovat do breakoutroomů, sdílet obrazovku, pracovat s tabulí – whiteboard). Chtějí nicméně zkoumat další možnosti, jak se dá ZOOM pro interaktivní výuku využít (jak nechat studenty přecházet mezi jednotlivými breakoutroomy, jak pracovat s virtuálním pozadím a „kostýmy“, které ZOOM umí vytvořit, jak tvořit pokročilé hlasování – polls, jak pracovat záměrně s režimy zapnutých a vypnutých kamer či viděním sama sebe, jak používat energizery, které je možné používat na zvýšení aktivity studentů i vyučujících, jaké aktivity používat na propojení se studenty). Řadu z tipů je možné použít v jiných aplikacích (např. MS Teams).

 

Seminář č. 6: Jak ještě více podpořit interaktivní výuku (pokročilá úroveň znalostí a dovedností)

Seminář je určen pro vyučující, kteří vedou interaktivní semináře, v nichž jsou studenti sami aktivní. Na semináři provedeme rekapitulaci a přehled toho, co se běžně používá a osvědčuje pro zapojení studentů do výuky. Následně se zaměříme na další možnosti, jak interaktivitu podpořit.

Některé interaktivní prvky si zkusíme – účastníci semináře si v roli studenta zažijí některé nástroje, které mohou následně použít ve výuce (na testování, na společnou tvorbu obsahu, facilitaci procesu, na rozdělování studentů do skupin). Hodina bude sloužit pro další inspiraci, pro podporu učitelské kreativity v tom, co a jak je dál možné. Vyzkoušíme si i některé aktivity zaměřené na aktivizaci studentů v průběhu hodiny a na narušení jejich sociální izolace.

 

Seminář č. 7: Distanční zkoušení – ústní a písemné (pro pokročilé)

Seminář bude zaměřen na otázky spojené s distančním zkoušením jak v písemné, tak ústní formě pro ty, kteří již zkoušení na dálku vedli. Vytěžíme zkušenosti se zkoušením v jarním semestru a budeme hledat odpovědi na otázky, které v souvislosti s tím vyvstávají. Zaměříme se na konkrétní otázky účastníků spojené s tvorbou a použitím testů (především testy v Moodlu a Turnitinu). Věnovat se budeme individuálnímu ústnímu zkoušení i zkoušení skupinovému (využívaného např. v některých kolokviích).