Děkan Radim Boháč oceněn bronzovou medailí Antonína rytíře Randy

Děkan Radim Boháč oceněn bronzovou medailí Antonína rytíře Randy

Děkan Radim Boháč oceněn bronzovou medailí Antonína rytíře Randy

Děkan prof. Radim Boháč, vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy, byl vyznamenán bronzovou medailí Antonína rytíře Randy, kterou uděluje Jednota českých právníků. Prof. Boháč obdržel medaili za svůj přínos pro rozvoj českého právního řádu a za svou spolupráci s Jednotou českých právníků, kterou jako děkan i představitel Asociace právnických fakult s jednotou prohlubuje. Bronzová medaile Antonína rytíře Randy je prestižní ocenění, které se uděluje významným českým i zahraničním právnickým osobnostem jako výraz uznání zásluh na rozvoji právní vědy, zákonodárství, právní praxe, organizování právního života v zemi a upevňování přátelských vztahů. Děkan Boháč obdržel medaili na slavnostním ceremoniálu dne 20. října 2023 v Praze.

K udělení medaile děkan Boháč uvedl, že ji „vnímá nejen jako ocenění pro sebe, ale pro celou právnickou fakultu a všechny členy její akademické obce a je pro něho motivací do další činnosti“. Gratulujeme děkanu Boháčovi k tomuto zaslouženému uznání a přejeme mu mnoho dalších úspěchů v jeho práci.