DĚKANSKÝ SPORTOVNÍ DEN PF UK – Sobota 13. 4. 2024

obr

DĚKANSKÝ SPORTOVNÍ DEN PF UK – Sobota 13. 4. 2024

Děkanský sportovní den se uskutečnil tradičně během jednoho z dubnových víkendů, letos konkrétně v sobotu 13. 4. 2024, ve Sportovním centru UK Hostivař. 

Kromě studentů a absolventů PF UK si cestu na sportoviště našli i studenti jiných fakult UK či zahraničního programu ERASMUS. Celodenní program zahajoval na centrální hale opět osobně sám pan děkan, prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
       
Do volejbalového turnaje se tentokrát přihlásilo „pouze“ 6 týmů, v basketbale (formátu 3x3) mezi sebou zápolily nakonec týmy 2, ve stolním tenise pak 6 hráčů. Historicky skutečně velký zájem zaznamenala naopak malá kopaná, jíž se zúčastnilo 7 týmů. A pozadu nezůstalo ani volné plavání v kombinaci se saunou coby regenerace po sportovní činnosti, kterých využilo hned 23 příchozích.

Celkový počet účastníků letošního DSD (113) byl tak velmi solidní a žádná z aktivit nemusela býti zrušena. Jednotlivé soutěže proběhly v duchu fair play, bez vážnějších zranění a s notnou dávkou kvalitních výkonů. Panovala tak zdravá soutěžní atmosféra ke spokojenosti všech sportovců i organizátorů.

Na turnajích a sportovních aktivitách v rámci DSD spolupracoval s Katedrou tělesné výchovy a studentský spolek Všehrd - Spolek Českých Právníků, který zajistil drobné občerstvení a fotodokumentaci. Na ceny vítězům pak přispěla měrou vrchovatou domovská fakulta PF UK.

Srdečně děkujeme! 


 

Výsledky jednotlivých turnajů:

MALÁ KOPANÁ (7 týmů)

1. Hospoda u Libušky

2. Inter Milan Baroš (loňští vítězové)

3. Koulektiv

 

VOLEJBAL (6 týmů)

1. Síto (loni 2. místo)

2. Půl metru nad blokem

3. Team T.

 

BASKETBAL 3x3 (2 týmy)

1. Tým Lukáše Palka (výhra 4:2 na zápasy)

2. Tým Vojty Poura

Vítězové střelecké soutěže na koš: Lukáš Palek a Petra Vacková

 

STOLNÍ TENIS – dvouhra muži (6 hráčů)

1. Martin Bruk, 1. LF

2. Karel Špecián, PF

3. Daniel Mitrofanov, PF


 

Počty v jednotlivých sportech:

- malá kopaná (7 týmů) – 40

- volejbal (6 týmů) – 38

- basketbal (2 týmy) – 6

- stolní tenis (dvouhra muži) – 6

- volné plavání + sauna – 23

sportovců celkem – 113

 

Děkujeme všem za účast!

KTV PF UK a VŠEHRD