Diskuze: Česko a euro (16. dubna 2024 od 14 hodin v m. č. 220)

obr

Diskuze: Česko a euro (16. dubna 2024 od 14 hodin v m. č. 220)

Při příležitosti výročí vstupu do EU a voleb do Evropského parlamentu nám dovolte pozvání na diskuzní setkání věnovaná velkým tématům českého členství v EU.

16. dubna 2024 od 14:00 v místnosti č. 220

Prvním tématem, na které se můžete těšit, je velké téma českého přijetí společné měny euro, ke kterému se Česko výhledově zavázalo v přístupové smlouvě. Na druhé straně od roku 2004 se odehrála celá řada věcí včetně dluhové krize eurozóny a naplnění tohoto závazku je na rozhodnutí politické reprezentace členského státu.

V diskuzi vystoupí:

prof. Oldřich Dědek, bývalý člen ČNB a koordinátor pro přijetí eura

dr. Petr Zahradník, poradce ministra pro evropské záležitosti

dr. Lukáš Kovanda

 

Z akce je pořizován záznam.

Diskuze se konají pod záštitou katedry evropského práva PF UK.
 

Uložit událost do kalendáře