Diskuzní čtvrtky nad trestním právem

Diskuzní čtvrtky nad trestním právem

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá čtvrteční diskuzní setkání s předními odborníky z akademické obce i aplikační praxe nad aktuálními problémy trestního práva. Částečně tak navazujeme na proběhlé Rekodifikační čtvrtky (říjen 2022 – květen 2023).

Oslovili jsme přední odborníky z řad zástupců akademické obce i aplikační praxe, kteří se v referátech vyjádří k jednotlivým tematickým okruhům, jimž bude podle níže uvedeného rozvrhu věnován vždy jeden čtvrteční podvečer. Po jejich vystoupení se předpokládá následná diskuze i dalších účastníků setkání z řad pozvaných akademiků i praktiků, kteří budou moci vystoupit se svým názorem.

Vybrali jsme čtyři problematické okruhy:

1) Laický prvek v rozhodování;
2) Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů;
3) Mlčenlivost v trestním řízení
4) Informace v trestním řízení a jejich ochrana.

Věříme, že podrobná diskuse na akademické půdě může být přínosem i pro Ministerstvo spravedlnosti a mít případně i vliv na konečnou podobu trestněprávních norem.

Přehled plánovaných setkání
(vždy od 17 hod. ve čtvrtek níže uvedeného data, v místnosti č. 038):

7. března 2024

Okruh: Laický prvek v rozhodování

Vystupující: 

  • JUDr. Jiří Říha, Ph.D. – Úvodní slovo a představení návrhu
  • Doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (PFUK) – Účast laiků na soudním rozhodování v historických souvislostech
  • JUDr. Libor Vávra (Prezident Soudcovské unie) – Účast laiků na soudním rozhodování z pohledu soudce
  • JUDr. Tomáš Foldyna (Prezident Unie státních zástupců) – Účast laiků na soudním rozhodování z pohledu státního zástupce
  • Mgr. Lukáš Trojan (Viceprezident Unie obhájců) – Účast laiků na soudním rozhodování z pohledu advokáta (obhájce)
  • Mgr. Lukáš Stehlík (Prezident Unie přísedících) – Účast laiků na soudním rozhodování z pohledu přísedícího
  • Doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (PFUK) – Účast laiků na soudním rozhodování z hlediska ústavního pořádku a v mezinárodním srovnání

18. dubna 2024

Okruh: Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů

Vystupující: bude upřesněno


16. května 2024

Okruh: Mlčenlivost v trestním řízení

Vystupující: bude upřesněno


30. května 2024

Okruh: Informace v trestním řízení a jejich ochrana

Vystupující: bude upřesněno

 

 

Uložit událost do kalendáře