Dispozice s majetkem pro případ smrti - online kurz

Dispozice s majetkem pro případ smrti - online kurz

přihlášení na kurz

Cílem kurzu je seznámit posluchače s tradičními způsoby dispozice s majetkem pro případ smrti tj. darování a darování pro případ smrti, dědické právo včetně řízení o pozůstalosti, daňové aspekty.

Kurz je určen široké veřejnosti (jedná se o jednodenní kurz).

Forma výuky: online přednáška přenášená MS Teams, kurz není zakončen testem

Termín konání: 25. 2. 2021 

 

Rozvrh přednášek:

1. Darování - Doc. JUDr. et PhDr. David Elischer, Ph. D.  9:00 – 10:30
2. Dědické právo - prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 11:00 – 12:30
3. Pozůstalostní řízení - JUDr. Karel Wawerka 14:00 – 15:30 

Uložit událost do kalendáře