Dne 2. dubna 2024 od 22:30 do 23:30 bude vypnut proud v celé budově PF

Dne 2. dubna 2024 od 22:30 do 23:30 bude vypnut proud v celé budově PF

dne 2. dubna 2024 od 22:30 do 23:30 bude vypnut proud v celé budově PF, a to z důvodu nutné revize TS 2662, PO-T2, kterou bude provádět PRE ve spolupráci s naším energetikem. V době výpadku nebudou dostupné fakultní weby a to včetně moodlu.