European Doctorate in Law & Economics na naší fakultě

obr

European Doctorate in Law & Economics na naší fakultě

Do 1. února 2024 je otevřeno přihlašování do doktorského studijního programu European Doctorate in Law & Economics (EDLE).

Jedná se o jeden z největších doktorských programů v oborech Law & Economics a Empirical Legal Studies. Na programu participuje pětice významných evropských univerzit: Erasmus University Rotterdam, University of Bologna, University of Hamburg, University of Rennes a od tohoto akademického roku též Univerzita Karlova. 

Studium programu při Právnické fakultě UK je koncipováno jako souběžné studium EDLE a zdejšího PhD programu Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context. První dva akademické roky programu EDLE jsou věnovány dennímu studiu pokročilých doktorských kurzů v Bologni, Hamburgu a Rotterdamu. Poté doktorand či doktorandka přechází na jednu z pěti partnerských univerzit, kde bude realizovat svůj disertační výzkum.

Obhajoba disertační práce proběhne na Erasmus University v Rotterdamu. Toto prestižní studium je na plný úvazek. Pro nejlepší kandidáty a kandidátky přijaté do programu je dispozici pět až šest plných stipendií a jedno až dvě částečná. 

Studenti souběžného studia EDLE a PhD progamu PF UK jsou podpořeni standardním českým PhD stipendiem. V závislosti na dostupných zdrojích mohou akademicky silní kandidáti či kandidátky získat navýšení stipendia.

Požadavkem pro přijetí do programu je vysokoškolské vzdělání, zejména v oborech práva, ekonomie, či v příbuzném společenskovědním oboru. Žadatelé budou vybráni na základě dosavadních akademických úspěchů a předpokladů vykonávat vědeckou práci v oboru ekonomické analýzy práva na špičkové mezinárodní úrovni. Dobrá znalost angličtiny je nutností.

Více se dozvíte na stránkách EDLE, Koordinátorem EDLE za PF UK je doc. Josef Montag, email: montagj@prf.cuni.cz

 

O Law & Economics 

Interdisciplinární vědní obory Law & Economics (Ekonomická analýza práva) a Empirical Legal Studies již řadu let významně přispívají k rozšiřování hranic poznání v oblasti práva, právních systémů a jejich dopadů na lidskou společnost. Zaměřují se na teoretický a empirický výzkum mnoha právních otázek. Příkladem mohou být otázky ohleně příčin a dopadů regulačních zásahů, jednání subjektů v soukromoprávním i veřejném kontextu, či otázky spojené vymáháním práva. Tyto poznatky pronikají do tvorby politik a praxe v právním i ekonomickém poradenství po celém světě.

Ekonomická metodologie výzkumu práva vychází z metodologického individualismu – studuje a hodnotí jakým způsobem právo ovlivňuje podněty jednotlivců a jak na ně lidé reagují. Tím prohlubuje koncepční chápání dopadů práva na lidskou společnost. Tento výzkumný program též reflektuje nejnovější poznatky v příbuzných vědních oborech, jako jsou psychologie, politologie, nebo sociologie.