Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025

Návrhy projektů do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu lze již průběžně podávat od 9. 2. 2024, kdy začíná soutěžní lhůta.

Přijímány budou do 3. dubna 2024.

 

Jedná se o následující soutěže:

  1. na podporu standardních projektů – zadávací dokumentace zde;
  2. na podporu projektů EXPRO – zadávací dokumentace zde;
  3. na podporu projektů JUNIOR STAR – zadávací dokumentace zde;
  4. na podporu projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – zadávací dokumentace – varianta Incoming 2025 zde a varianta Outgoing 2025 zde;
  5. na podporu mezinárodních projektů, a to na principu
    1) bilaterální spolupráce a 2) Lead Agency – zadávací dokumentace
    zde.

 

Kompletní vyhlášení soutěží GA ČR naleznete zde.

 

Máte-li zájem podat návrh do některé z veřejných soutěží GA ČR, předložte jej na Oddělení pro vědu, výzkum a edici (kontaktní e-mail: srejberj@prf.cuni.cz), a to nejpozději do 8. března 2024.

Návrh projektu již musí obsahovat:

1) navržený rozpočet;

2) věcnou část projektu.

Projekt bude možné i po tomto datu upravit. Během přípravy návrhu se mohou zpracovatelé obracet na OVVE o individuální konzultace, kontaktní osoba: Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., linka 541, e-mail: srejberj@prf.cuni.cz.