Informace k doručení dokumentů pro přijímací řízení na Právnickou fakultu

Informace k doručení dokumentů pro přijímací řízení na Právnickou fakultu

Informace o tom, zda byla na fakultu doručena zásilka s dokumenty pro přijímací řízení do magisterského studia (maturitní vysvědčení, jazykový certifikát), a případné zda byla přiznána bonifikace, není možné z kapacitních důvodů sdělovat. 

Přidělení bonifikace zjistí uchazeč/ka po zveřejnění výsledků přijímacího řízení 13. 6. 2024 ve svém profilu. 

Případné nesrovnalosti či pozdní doručení dokumentů lze vyřešit po 15. 6. 2024. 

Nikdo o bonifikaci nepřijde, pokud dostaneme příslušný certifikát, a bude-li přiznaná bonifikace rozhodující pro přijetí ke studiu, bude uchazeč/ka přijat/a. Přijímací řízení končí až 30. 9. 2024.

 

Děkujeme za pochopení.