Informace k doručování dokumentů nejen pro bonifikaci v přijímacím řízení 2024/2025

Informace k doručování dokumentů nejen pro bonifikaci v přijímacím řízení 2024/2025

Jedná se o tyto dokumenty:

  •        Maturitní vysvědčení s vyznamenáním (v celkovém hodnocení je uvedeno prospěl/a s vyznamenáním)

  •         Mezinárodně uznávané jazykové certifikáty od úrovně B2 (angličtina, němčina, francouzština, španělština)

  •         Osvědčení o účasti v celostátní přehlídce SOČ (1. – 5. místo)

Dokumenty přijímáme pouze v listinné podobě, úředně ověřené, případně datovou schránkou, která musí být vedena na jméno uchazeče jako na fyzickou osobu.

Žádné další dokumenty, které nejsou uvedeny výše, prosím nezasílejte, pro přijímací řízení nejsou relevantní.

POKUD ZASÍLÁTE DOKUMENTY DATOVOU SCHRÁNKOU, PROSÍM OZNAČTE V PŘEDMĚTU ZPRÁVY A V NÁZVU DOKUMENTU "PRÁVNICKÁ FAKULTA".

Pokud výše uvedené dokumenty doručíte do 6.6.2024 včetně, nepřikládáte žádný průvodní dopis nebo žádost a bonifikace vám bude započtena automaticky. Po tomto datu dodáváte dokumenty spolu se žádostí. Formulář žádosti bude k dispozici 13.6.2024 na webu fakulty.

Dokumenty můžete doručit poštou nebo osobně do podatelny Právnické fakulty UK - https://www.prf.cuni.cz/fakulta/kontakt
Podatelna PF UK převzetí dokladů potvrzuje pouze na předem připravenou a donesenou kopii.

V případě nejasností ohledně doručení materiálů přijímacího řízení a připočtení bonifikace můžete kontaktovat studijní referentku pro přijímací řízení na e-mail: krizovam@prf.cuni.cz.

Přidělení bonifikace si můžete ověřit v Informačním systému od 13. června 2024.

V případě splnění minimální bodové hranice pro přijetí, která bude zveřejněna po zasedání přijímací komise 13.6.2024, obdržíte rozhodnutí o přijetí pouze v případě, že jste dodali maturitní vysvědčení.