Informace k zajištění bezpečnosti na univerzitě

Informace k zajištění bezpečnosti na univerzitě

Milé studentky, milí studenti,

od útoku uplynulo pár týdnů, během nichž náš tým intenzivně řešil, jak co nejvíce zmírnit následky traumatu a provést vás bezpečně následujícím obdobím nejen v rámci psychosociální péče a také jak nastavit bezpečnost univerzity. V tomto článku se s vámi chceme podělit o to, jaké služby v oblasti péče o své duševní zdraví můžete využít, jak se vyrovnáváme s důsledky útoku z 21. prosince 2023 z bezpečnostního hlediska a co můžete očekávat v následujících měsících.

Jsme si vědomi, že klíčovou částí pro zotavení našeho společenství je psychosociální péče a podpora. Univerzitě nabídlo pomoc mnoho externích organizací a jednotlivců, a proto nyní máme dostatečné kapacity pro všechny, kteří jsou touto tragickou událostí zasaženi. Prosíme, pečujte o sebe a o své zdraví a neváhejte využít nabízené podpory. Jsou vám k dispozici jak individuální, tak i skupinové konzultace zdarma, a to bez ohledu na fakultu, kterou studujete. Níže naleznete přehled možností, které vám Univerzita Karlova a další odborná pracoviště nabízejí. Kompletní informace a nejnovější aktualizace jsou k dispozici na webových stránkách univerzity, v mimořádném vydání Newsletteru UK Pointu a jeho následujících pravidelných vydáních, která naleznete každý měsíc ve vašich emailových schránkách.

 • Český institut pro psychotraumatologii a EMDR pořádá skupinová setkání zaměřená na podporu odolnosti a stabilizaci akutních stresových symptomů po události na FF UK formou živých i online setkání probíhajících v bezpečném prostředí. Skupiny jsou sdílející i nesdílející, není tedy vyžadováno, abyste sdíleli své pocity, nebo mluvili o svých zkušenostech verbálně, pokud se na to necítíte. Skupiny budou probíhat v průběhu ledna a února. (také v anglickém jazyce)
   
 • Chatová podpora
  Od prvních hodin tragédie na FF UK funguje chat psychologické podpory Univerzity Karlovy pro studující i zaměstnance, kam je možné se do konce ledna stále obracet, pokud je vám příjemnější psaná komunikace.
   
 • Zprostředkování psychologické pomoci
  Byl zřízen speciální emailový rozcestník psych.pomoc@cuni.cz pro studující a zaměstnance UK, kteří cítí, že potřebují podporu. Propojíme Vás či Vaše blízké s konkrétním odborníkem (interní i externí) podle Vašich potřeb, kteří nabídli své kapacity. (také i v anglickém jazyce)
   
 • Provoz v poradně Centra Carolina (UK Point)
  V souvislosti se situací na FF UK naši psychologové a psycholožky vypsali nové termíny individuálních konzultací pro všechny studující i zaměstnance UK. Otevřené skupiny v češtině i v angličtině běží po celý leden, i ve zkouškovém období.
   
 • Centrum péče o duši nabízí duchovní doprovázení v krizi pro studující a zaměstnance celé UK. Nabízí pomoc všem, kterým tento absurdní zlý čin vzal pocit bezpečí nebo je jinak ovlivnil.
   
 • V průběhu ledna nabízí Fortna – klášter bosých karmelitánů (Hradčanské nám. 3) podporu, která vznikla ve spolupráci s vedením FF UK. Podpůrné prostory jsou otevřené PO-ČT od 9 do 20 hodin, pro všechny, kteří to potřebují, včetně zaměstnanců a studujících z jiných fakult.
   
 • Probační a mediační služba nabízí všem, jakkoliv zasaženým tragickou událostí, odbornou a právní pomoc. Vyškolení specialisté jsou připravení poskytnout psychickou podporu, ale i praktickou pomoc při jednání s úřady nebo s policií.
   
 • Asistenční centrum pomoci NÚDZ nabízí užitečný rozcestník kontaktů na dostupnou pomoc pro raněné, svědky a zasažené, informace jsou průběžně aktualizovány v koordinaci se zástupci Integrovaného záchranného systému a dalších zapojených institucí.
   

Vytvořili jsme pro vás také návodná doporučení, ve kterých přinášíme jednoduché kroky pro pomoc v nastalé situaci:

Je pochopitelné, že řada studentů i zaměstnanců může mít zvýšené obavy o svou bezpečnost. Při hodnocení aktuální situace je však zásadní říci, že útok ze dne 21. prosince byl zcela mimořádnou a ojedinělou událostí. V současnosti nejsou žádné indicie o trvajícím nebezpečí. Z čistě bezpečnostního hlediska jsme tak v rutinní fázi bez zvýšeného nebezpečí. Pochopitelně, z širšího pohledu psychologického dopadu jsme ve fázi posttraumatické, která má svá specifika a ovlivňuje naše vnímání bezpečí i některé naše potřeby.

V posledních týdnech jsme intenzivně pracovali upřesnění naší bezpečnostní strategie i konkrétních opatření. Před pár dny Kolegium rektorky schválilo aktualizovaný bezpečnostní plán, který vnímá jako prioritní:

 1. Zvýšení schopnosti správné reakce v krizových situacích.
 2. Zavedení efektivního systému varování s využitím technologie pro rychlé šíření informací.
 3. Úpravy budov pro zvýšení bezpečnosti, zaměřené zejména na procedury lockdown a přípravu krizových balíčků.
 4. Zlepšení koordinace po incidentech.
 5. Rozšíření podpory v oblasti psychologického poradenství.

Rozhodli jsme se nepoužívat kontroly zbraní pomocí bezpečnostních rámů a rentgenů a autorizační systémy vstupu. Nepovažujeme tyto nástroje za realisticky použitelné zejména vzhledem k provozním a personálním limitům. Místo toho se soustředíme na opatření, která jsou mnohem efektivnější a také více v souladu s naší univerzitní kulturou.

V následujících měsících se budeme na jednotlivých fakultách zaměřovat na:

 • Zlepšení evakuačních postupů.
 • Doplňování vybavení pro krizové situace.
 • Školení pro zaměstnance i studenty o tom, jak se chovat v krizových situacích.
 • Nastavení komunikačního systému pro rychlé šíření varování.

Vás, naše studenty, bychom rádi požádali o všímavost a sdílení informací o nebezpečí nebo podezřelé aktivitě. Neváhejte se obracet na kteréhokoliv zaměstnance nebo přímo na nás v bezpečnostním oddělení. Váš podnět vezmeme vážně a pomůžeme vám vyhodnotit jeho důležitost a navrhnout vhodné kroky.

Chceme také požádat, abyste do školy nechodili s předměty, které lze považovat za životu nebezpečné zbraně. V současné napjaté situaci může i domněnka, že jste ozbrojení, vést k nežádoucím reakcím. Pokud se necítíte bezpečně, prosím, kontaktujte nás, rádi situaci probereme a najdeme bezpečné řešení.

 

Přejeme vám úspěšný start do nového semestru a jsme vám k dispozici v případě dotazů nebo připomínek.

 

Za Bezpečnostní odbor Rektorátu UK

Otomar Sláma (otomar.slama@ruk.cuni.cz)

Zdeněk Kalvach (zdenek.kalvach@ruk.cuni.cz)

 

Za UK Point (psychosociální podpora)

Zuzana Poláková (zuzana.polakova@ruk.cuni.cz)

Lenka Henebergová (lenka.henebergová@ruk.cuni.cz)