Informace ke státní rigorózní zkoušce - aktualizace

Informace ke státní rigorózní zkoušce - aktualizace

1. Od 1. ledna 2021 je obnoven příjem přihlášek ke státní rigorózní zkoušce. 

2. Dne 1. ledna 2021 rovněž nabyla účinnosti novela univerzitního rigorózního řádu (https://cuni.cz/UK-146-version1-rigo_k_podpisu.docx), která prodlužuje lhůtu pro vykonání státní rigorózní zkoušky všem uchazečům, kterým tato lhůta měla končit od 1. ledna 2021 do 30. června 2021, a to do 1. července 2021. 

Aby uchazeči, kterých se toto prodloužení týká (tj. zejména uchazeči, kteří podali přihlášku ke státní rigorózní zkoušce před 1. lednem 2017), mohli rigorózní práci obhájit v této prodloužené lhůtě, musí rigorózní práci odevzdat nejpozději do 31. března 2021.

3. Dne 18. ledna 2021 nabývá účinnosti opatření děkana č. 1/2021, kterým se mění opatření děkana o závěrečných pracích. Pro nově přihlášené diplomové práce, u kterých uchazeč žádá o uznání takové práce za práci rigorózní, se pro takové uznání doplňuje podmínka, že podstatná část diplomové práce byla publikována jako odborná kniha nebo recenzovaný odborný článek nebo diplomová práce získala cenu za vynikající diplomovou nebo studentskou práci udělovanou veřejnou vysokou školou nebo jinou renomovanou akademickou institucí.