Jaká byla Letní škola sportovního práva

LS

Jaká byla Letní škola sportovního práva

Na programu letošní Letní školy sportovního práva nechybělo téma dopingu ani zkušební sepsání přestupové smlouvy. Část výuky proběhla dokonce přímo v sídle Českého olympijského výboru. Na závěr se studenti zúčastnili i fotbalového utkání.

Od 10. do 12. září proběhla Letní škola sportovního práva, která se konala pod záštitou spolku Common Law Society a JUDr. Davida Kohouta z Centra mimosoudního řešení sporů. V sídle Českého olympijského výboru, kde proběhla část výuky, měli studenti možnost hovořit s právníkem ČOV a současným vyučujícím na fakultě JUDr. Janem Exnerem, který působí na katedře Evropského práva.

Studenti se během tří dnů věnovali spoustě sportovně právních témat napříč sportovními disciplínami, například…

…vyslechli přednášku o dopingu a jeho trestání přímo z úst advokátky, která se této problematice věnuje ve své advokátní praxi.

…diskutovali s rozhodčím fotbalu o situacích, kdy hráč splní právní povinnost, ale současně poruší pravidla fotbalu.

…hovořili s právníkem, který se v Itálii věnuje lyžařskému právu.

…vyzkoušeli si sepsání návrhu přestupové smlouvy mezi dvěma fotbalovými kluby.

Aby vše nebylo jenom o teorii, byl celý kurz sportovního práva zakončen návštěvou fotbalového utkání.

Spojení práva a sportu je nejen zajímavé, ale stále populárnější mezi studenty i praktikujícími právníky, nachází však i další příznivce mezi sportovními profesionály, kteří se ve sportovním právu vzdělávají i v rámci fakultních programů LL. M.