JURIDIKUM na PF UK vám nabízí online kurz: Výkon práce na dálku

JURIDIKUM na PF UK vám nabízí online kurz: Výkon práce na dálku

Název kurzu: Výkon práce na dálku

Místo konání: online kurz - MS Teams

Datum a čas:  29. 04. 2021, 9:00 – 14:00 hodin

Komu je kurz určen:  zaměstnavatelé, firemní právníci, vedoucí zaměstnanci, personalisté, úředníci územně samosprávných celků

Co se účastníci naučí a náplň kurzu:  Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuální právní úpravou výkonu práce na dálku, přiblížit jednotlivé režimy, naznačit možná pravidla, podobu vnitřních předpisů a souvisejících dohod. Kurz se bude zabývat také právní úpravou náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem práce z domova a omezujících opatření i pracovněprávních otázek plynoucích ze stávající situace - neumožnění výkonu práce na dálku a související odpovědnostní důsledky atd.

Program:

  9:00 – 10:30 Blok I

10:30 – 10:45  přestávka

10:45 – 12:15  Blok II

12:15 – 12:45  přestávka

12:45 – 14:00  Blok III

Přednášející: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Dlouholetý učitel na Právnické fakultě UK a advokát, spoluautor komentáře Zákoník práce (C. H. Beck), praktického komentáře Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání (Wolters Kluwer) a komentáře Zákon o státní službě (Wolters Kluwer), autor mnoha publikací z oboru pracovního práva a v oblasti ochrany osobních údajů.

JUDr. Morávek je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem řady grantových projektů, působí v pracovní komisi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, pravidelně přednáší problematiku zákoníku práce a ochrany osobních údajů.
V roce 2012 získal prestižní ocenění Právník roku 2012 v kategorii Talent roku.

Osvědčení o absolvování kurzu: písemně poštou

Cena: 2 290 Kč

V ceně zahrnuto: Výukové materiály, osvědčení o absolvování programu a jeho zaslání poštou

Kontakt na oddělení komunikace: Ivana Straková, strakova@prf.cuni.cz, tel.: 221 005 504,
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum, Právnická fakulta UK

Přihlaste se online na webu PF UK: ZDE

Stáhněte si pdf plakát ke kurzu.

 

 

Uložit událost do kalendáře