Katedra trestního práva PF UK pořádá vědeckou konferenci na téma „Aktuální otázky zajišťování osob a věcí v trestním řízení“

Katedra trestního práva PF UK pořádá vědeckou konferenci na téma „Aktuální otázky zajišťování osob a věcí v trestním řízení“

Katedra trestního práva

Právnické fakulty Univerzity Karlovy (PF UK)

pořádá ve čtvrtek dne 21. března 2024

odbornou vědeckou konferenci na téma

„Aktuální otázky zajišťování osob a věcí v trestním řízení“.

Konference se uskuteční v místnosti č. 220
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy,
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 - Staré Město.

 

Program konference

8:45-9:15 Registrace účastníků

9:15-9:30 Úvodní slova

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan PF UK

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., vedoucí katedry trestního práva PF UK

Mgr. Lukáš Trojan, Unie obhájců ČR

 

I. blok

9:30-9:40 prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Zajištění věcí v judikatuře Ústavního soudu

9:40-9:50 prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a JUDr. Michal Rampášek

Aktuálne výzvy zabezpečovania elektronických dôkazov v prípravnom konaní

9:50-10:00 doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. a doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

Zaistenie virtuálnych mien

10:00-10:10 doc. JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D.

Podmínky zajištění náhradní hodnoty

10:10-10:20 prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.

Zajišťování digitálních stop a jejich věrohodnost

Diskuse a coffee break – 10:20-10:40

 

II. blok

10:40-10:50 JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Vliv judikatury ESLP a ÚS ČR na právní úpravu a aplikační praxi vazebního práva

10:50-11:00 doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenského a českého ústavného súdu vo väzobných veciach

11:00-11:10 doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. a doc. JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.

K některým aspektům nahrazení vazby

11:10-11:20 JUDr. Rastislav Remeta

Primeranosť väzby vo vyšetrovaní

11:20-11:30 JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

K možnostem zajištění svědka

11:30-11:40 doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Kritické poznámky k některým aspektům náhrady škody způsobené státem v trestním řízení

Diskuse a oběd – 11:40-13:00

 

III. blok

13:00-13:10 prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Zajištění věcí a majetku osob, proti nimž se nevede trestní řízení

13:10-13:20 Mgr. Daniel Oborák

"Data freezing" a navazující zajišťovací instituty

13:20-13:30 JUDr. Jiří Jarolím

Lidskoprávní deficity unijní spolupráce při zajištění a konfiskaci majetku

13:30-13:40 JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.

K nešvaru současné praxe při zajišťování peněžních prostředků na účtu v trestním řízení

13:40-13:50 Mgr. Mikuláš Halás

Zajišťování majetku osob požívajících imunit

13:50-14:00 JUDr. Marta Fleková

Použití zajišťovacích institutů v řízení o daňových trestných činech

Diskuse a coffee break – 14:00-14:20

 

IV. blok

14:20-14:30 JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.

Problémy zajištění nepříčetných osob, proti kterým je vedeno trestní řízení

14:30-14:40 JUDr. Jan Mifek

Dočasné předání osoby na podkladě evropského zatýkacího rozkazu

14:40-14:50 JUDr. Ing. Martin Adamec LL.M., Ph.D.

Zajištění účasti svědků v řízení před soudem a možné důsledky jejich pasivity

14:50-15:00 JUDr. Josef Čabrádek

Použití úředních záznamů o podaném vysvětlení ve vztahu ke koluzní vazbě

15:00-15:10 Mgr. Martin Slovák

Doktrína zesílených důvodů vazby

15:10-15:20 Diskuse a závěrečné shrnutí konference

*Pro ústní příspěvek je vyhrazeno 10 minut.

*Změna programu vyhrazena.

 

Sponzorem konference je Unie obhájců České republiky, z. s.

 

Organizační a programový výbor konference:

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.

 

PROGRAM ke stažení ZDE

Uložit událost do kalendáře