Katedra trestního práva si Vás dovoluje pozvat na tradiční výjezdní seminář z trestního práva, kriminologie a kriminalistiky

Katedra trestního práva si Vás dovoluje pozvat na tradiční výjezdní seminář z trestního práva, kriminologie a kriminalistiky

Katedra trestního práva si Vás dovoluje pozvat na tradiční výjezdní seminář z trestního práva, kriminologie a kriminalistiky, který se v termínu 19. až 22. září 2024 uskuteční na univerzitní chatě v Peci pod Sněžkou.

Zastřešujícím tématem letošního ročníku je:

TRESTNÍ PRÁVO, KRIMINOLOGIE A KRIMINALISTIKA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ

Toto téma reaguje například na novinky v rozvoji umělé inteligence, posuny při vyšetřování drogové trestné činnosti, novelizační změny v oblasti trestných činů proti lidské důstojnosti v oblasti sexuální (zejména redefinice znásilnění) nebo na otázky související s kyberkriminalitou.

Program výjezdního semináře bude sestávat z kratších referátů jednotlivých účastníků o jimi zvolených trestněprávních tématech s následnou diskusí. Chybět nebude ani ukázka práce s trestním spisem a další odborný program připravený ze strany pedagogů naší katedry. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program.

Na akci se může přihlásit každý, kdo v termínu jejího konání bude studentem magisterského studia na naší fakultě. Samozřejmě i ti, kdo se události zúčastnili již v loňských letech. Každý ze zájemců si zvolí téma, o němž by rád na výjezdním semináři referoval, a následně zpracuje anotaci zvolené problematiky v rozsahu max. 1800 znaků. Tuto anotaci zašle, a to nejpozději do 30. května (včetně), na e-mail: trestnivyprava@gmail.com.

Následně vybraní uchazeči zpracují (cca do konce srpna) písemný příspěvek na 10-20 normostran, který budou na výjezdním semináři krátce prezentovat. Každý ze studentů bude mít přiděleného mentora z naší katedry, který mu poradí při soupisu textu. Zpracované příspěvky je možné využít jako základ budoucí diplomové práce na individuální téma, současně je vhodné jejich uplatnění v rámci soutěže SVOČ.

Aby Vám katedra usnadnila možnou specifikaci individuálního tématu, připravila pro Vás několik konkrétních návrhů z oblasti trestního práva, kriminologie a kriminalistiky pod následujícím odkazem.

Vypsaná témata však nejsou závazná, každý zájemce si může zvolit také téma vlastní.

Kapacita akce je omezena na 25 účastníků, k jejichž výběru dojde na základě kvality zaslaných anotací.

Detailní informace naleznete pod následujícím odkazem.

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Marka Dvořáka (dvorakm@prf.cuni.cz).

Uložit událost do kalendáře