Konkurz na místa pomocných vědeckých sil na katedře trestního práva

Konkurz na místa pomocných vědeckých sil na katedře trestního práva

Katedra trestního práva vypisuje konkurz na místa pomocných vědeckých sil. V přihláškách prosím stručně uveďte vaši motivaci, vztah k oborům vyučovaným katedrou, jazykové i jiné schopnosti a dosavadní studijní průměr.

Přihlášky posílejte v elektronické podobě do 30. října 2021 na e-mailovou adresu pelc@prf.cuni.cz s předmětem zprávy „Pomocná vědecká síla“.

JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D.

tajemník katedry trestního práva