Kulatý stůl: Automatizace v rozhodování správních orgánů: Fatamorgána, nebo realita budoucnosti?

Kulatý stůl: Automatizace v rozhodování správních orgánů: Fatamorgána, nebo realita budoucnosti?

Katedra správního práva a správní vědy

Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Vás srdečně zve na kulatý stůl:

Automatizace v rozhodování správních orgánů:
Fatamorgána, nebo realita budoucnosti?

který se bude konat dne 5. dubna 2024, od 10.00 do 13.00 hod

v budově Právnické fakulty, v míst. 38

 

Využití nových technologií v rozhodovacích procesech veřejné správy je v současnosti předmětem výzkumu a vývoje v řadě evropských zemích. Např. v nedaleké Vídni je v současnosti realizován výzkumný projekt BRISE (Building Regulations Information for Submission Envolvement), jehož cílem je vývoj platformy pro plnou digitalizaci povolovacího řízení pro nové stavby.1 Tato platforma by v budoucnu měla nejenom ušetřit cca 50 % času, potřebného pro provedení rozhodovacího procesu, ale současně také přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru, protože má ambici akumulovat veškeré dostupné mechanismy pro vyhodnocení optimálního řešení. Ambice projektu BRISE nejsou přitom omezeny na rakouskou metropoli, ale předpokládá se, že tato digitální platforma by mohla být využitelná i v jiných evropských městech. Otázkou je, do jaké míry ovšem využití automatizovaného rozhodování dovolí vnitrostátní právní předpisy. Cílem kulatého stolu je tuto otázku tematizovat nejenom v relaci k tuzemské právní úpravě správního řízení, ale také s ohledem na případnou ochranu práv osob, dotčených automatizovaným rozhodováním ve správním soudnictví.

 

PROGRAM:

Úvodní slovo

  • Prof. Jakub Handrlica, DSc., Právnická fakulta UK
  • JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., Nejvyšší správní soud

I. Automatizace rozhodovací činnosti správní orgánů, výzvy pro současnou právní úpravu

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování.
Mgr. František Korbel, Ph.D., Právnická fakulta UK

Automatizované (správní) rozhodování: Co skrývá Black Box?
Mgr. Jan Nešpor, Právnická fakulta UK

Potenciál využití umělé inteligence ve správním trestání
Mgr. Ing. Jan Strakoš, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Co roboty rozhodovat nenecháme aneb příklady regulace ADM ze zahraničních jurisdikcí
Mgr. Christopher-Alexander De la Cruz, Právnická fakulta UK

Diskutéři:

  • Ing. Tomáš Prouza, MBA, Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
  • JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., Právnická fakulta UK
  • JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D., Právnická fakulta UK

I. Ochrana práv osob, dotčených automatizovaným rozhodováním, ve správním soudnictví

Automatizované rozhodování a jeho soudní přezkum
JUDr. Pavlína Hubková, Ph.D., Právnická fakulty Univerzity v Maastrichtu

Diskutéři:

  • Mgr. et Mgr. Michal Bobek, MJur, Ph.D., Dr.h.c., Nejvyšší správní soud
  • JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D., Nejvyšší správní soud

 

Kulatý stůl bude také streamován v na fakultním kanálu youtubehttps://pfuk.cz/arso

Uložit událost do kalendáře