Mezinárodní soutěž v mediaci: Online ve Vídni

obr

Mezinárodní soutěž v mediaci: Online ve Vídni

Studenti Právnické fakulty UK získali ocenění Most Effective Opening Address, tj. ocenění za nejlepší úvodní slovo mediátora na mezinárodní negociační a mediační soutěži IBA-VIAC CDRC VIENNA The Mediation and Negotiation Competition, v níž měli možnost poměřit své síly se svými protějšky takřka z celého světa.

Vzhledem k situaci související s pandemií covid-19 se soutěž ve dnech 10. až 14. července 2021 nekonala jako obvykle ve Vídni, ale prostřednictvím videohovorů. Online forma ovšem nijak nesnížila odhodlání soutěžících podat co možná nejlepší výkon.

Tým negociátorů se se svými soupeři utkal ve složení Adelaida Křelinová, Petr Ráliš, Matěj Rösner a Martin Srna, zatímco pomoci znesvářeným stranám nalézt společnou řeč se snažili mediátoři Martin Horák a Anna Vondřejcová.

Oba týmy se na soutěž připravovaly již více než půl roku, a to nejen v rámci volitelného předmětu Příprava na obchodní mediační a negociační soutěž CDRC, ale zejména ve svém volném čase. Příprava negociátorů probíhala pod vedením koučů Lukáše Jiráska a Tomáše Ryzy, zatímco dvojici mediátorů se věnovaly Tereza Hanajová a Véronique-Laura Portešová, přičemž všichni koučové jsou bývalými účastníky této soutěže a aktivními členy spolku Studentská mediace Praha, stejně jako někteří soutěžící.

Ačkoliv se letos žádnému z týmů nepodařilo postoupit dále než za čtveřici základních kol, představovala pro ně příprava na soutěž a samotná účast zajímavou životní zkušenost a příležitost zlepšit a otestovat své vyjednávací a mediační schopnosti, což jim nepochybně bude v budoucí praxi i osobním životě jen ku prospěchu. Nicméně nebylo by pravdou tvrdit, že soutěžící se z „online Vídně“ vrátili s prázdnou, tým mediátorů si svojí výřečností a pečlivou přípravou vysloužil ocenění Most Effective Opening Address, tj. ocenění za nejlepší úvodní slovo mediátora.

O čem se vyjednávalo?

Letošní případ snad ani nemohl být aktuálnější. Dvě farmaceutické společnosti, provázané spletitou vazbou licencí k užívání adenovirových vektorů sloužících k výrobě vakcíny proti Covidu-19, zdánlivě nevyhnutelně směřovaly k arbitráži se značně nejistým výsledkem, když se téměř na poslední chvíli rozhodly dát šanci mediaci a pokusit se nalézt společnou řeč. Během mediace pak musely společně vyřešit otázky týkající se udělených licencí, spolupráce na výrobě vakcín a v neposlední řadě též budoucnosti jejich obchodních vztahů, a to vše ve stínu třetí nadnárodní farmaceutické korporace, která jejich počínání zřejmě bedlivě sledovala z povzdálí a sama by je snad mohla ohrozit vznesením vlastních nároků.