Nabídka letního intenzivního kursu "Verwaltungsgerichtsbarkeit, Gerichtsverwaltung und das Recht auf ein faires Verfahren"

Nabídka letního intenzivního kursu "Verwaltungsgerichtsbarkeit, Gerichtsverwaltung und das Recht auf ein faires Verfahren"

Nabídka letního intenzivního kursu "Verwaltungsgerichtsbarkeit, Gerichtsverwaltung und das Recht auf ein faires Verfahren" za 3 kredity v rámci Erasmus +:

Studenti, kteří se zajímají o správní soudnictví a ovládají německý jazyk, se mohou v červenci 2024 (předběžně v termínech 8. – 12. 7. 2024 nebo 15. – 19. 7. 2024) zúčastnit letního intensivního kursu, který v Budapešti pořádá ELTE ve spolupráci s univerzitou ve Vídni a v Heidelbergu. 

Podmínky pro účast jsou následující: 

 • fyzickému pobytu v Budapešti předchází online část programu, kde se předpokládá příprava skupinové prezentace k předem zadanému tématu z oblasti správního soudnictví,
   
 • za účast lze získat 3 kredity, které uděluje hostitelská univerzita a lze si je následně uznat u nás (ve stejném režimu jako jiné povinnosti, splněné v rámci programu Erasmus +, 
   
 • náklady na pobyt lze pro studenty hradit z prostředků Erasmus +, 
   
 • termín pro závazné přihlášení - nejpozději do 11. 2. 2024 emailem na: jakub.handrlica@prf.cuni.cz

   

V případě vyššího počtu zájemců, než umožní kapacita programu, budou účastníci za PFUK vybráni na základě jejich jazykových schopností v němčině, studijního prospěchu a motivace k účasti v programu.