Neznalost práva a přičítání škody

Neznalost práva a přičítání škody

Připojení přes TEAMS

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

 

Neznalost práva a přičítání škody

Prof. Helmut Koziol, Univerzita Vídeň

 

Datum a místo konání:
9. 5. 2024, v místnosti č. 412 budovy PF UK, od 17.30 h

předpokládané ukončení Fóra včetně diskuse v 19.00 hod.

Anotace

V Rakousku obecně platí, že zákony jsou účinné nezávisle na znalosti jejich adresátů. Odpovědnost za porušení zákona a přičítání škody se naproti tomu uskutečňuje za předpokladu zaviněné neznalosti zákona. Těmto otázkám včetně s tím spojených problémů je věnována překvapivě malá pozornost včetně problémů, zda zákonem se rozumí jeho obsah docílený výkladem, analogií či dokonce teologickou redukcí. V obecném deliktním právu se k odpovědnosti za škodu dospívá bez jakéhokoliv přezkoumávání zaviněné neznalosti práva. Konflikt mezi rozpornými principy platnosti zákonů nezávisle na jejich znalosti a přičítání škody jen při zavinění vyžaduje naléhavě řešení, o něž se referát snaží.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Možné připojení přes Teams - ZDE.

Uložit událost do kalendáře