Nové monografie volně přístupné v repozitáři

obr

Nové monografie volně přístupné v repozitáři

Dvě kolektivní monografie, které vznikly v rámci grantového projektu „Právní jednání a odpovědnost právnických osob“ řešeného na naší fakultě, byly uvolněny do režimu „open access“ a jsou k dispozici k volnému stažení v digitálním repozitáři UK pod následujícími odkazy:

 

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

http://hdl.handle.net/20.500.11956/122555

 

A

 

 

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability

http://hdl.handle.net/20.500.11956/122556

B