Novinky v civilním řízení soudním

Novinky v civilním řízení soudním

přihlašovací formulář

 Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá a zve Vás na

seminář na téma:

Novinky v civilním řízení soudním

Seminář (kód 324) se uskuteční 

prezenčně

v pátek 8. března 2024

(od 9:00 do 14:00)

Seminář se bude konat v Justiční akademii, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, 1. poschodí. Současně bude seminář streamován.

Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu

Cíl semináře:
Seminář bude zaměřen zejména na poslední novely občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a na komentáře k aktuální judikatuře Ústavního soudu týkající se civilního procesu.

Osnova:
– aktuální stav civilně-procesní úpravy a poslední novely procesních předpisů;
– změny týkající se předběžných opatření;
– procesní (i hmotněprávní) ochrana nezletilých dětí (novela č. 192/2021 Sb.);
– několik praktických poznámek k řízení před Ústavním soudem a práci s jeho judikaturou;
– ústavní stížnosti (upozornění na nejčastější chyby a jiná doporučení);
– právo na spravedlivý proces – zejména k praktickým důsledkům jeho porušení;
– poučovací povinnost soudu a důsledky jejího porušení;
– doručování soudních písemností a jak komunikovat se soudem (a soudcem);
– zákonná koncentrace řízení a její důsledky;
– dokazování a právo na spravedlivý proces;
– ústavně konformní odůvodnění soudních rozhodnutí;
– nákladové rozhodování Ústavního soudu;
– aktuální judikatura Ústavního soudu k porušení práva na spravedlivý proces a jiná jeho zajímavá rozhodnutí z poslední doby.

Seminář je pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a členy akademických obcí těchto fakult zdarma.

Přihlásit se na seminář je možné 
-    pomocí formuláře na webových stránkách.

/nebo
-    zasláním přihlášky na email: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Za Pražské sdružení JČP: 

JUDr. Eva Barešová, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz 

1.3.2024 
 

Uložit událost do kalendáře