Online kurz JURIDIKUM: Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům I. Úvod do právních vztahů k pozemkům a stavbám

Online kurz JURIDIKUM: Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům I. Úvod do právních vztahů k pozemkům a stavbám

Název kurzu: Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům I . Úvod do právních vztahů k pozemkům a stavbám

Přednášející: JUDr. Martina Franková, Ph.D.

Místo konání:  online prostřednictvím ZOOM

Datum a čas:  10. 6. 2021, 9:00 – 15:00 hodin

Komu je kurz určen:

Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníků územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů.

Co se účastníci naučí a náplň kurzu: 

Cílem kurzů je seznámit posluchače základními otázkami právních vztahů k pozemků a stavbám na nich, poskytnout základní orientaci v tématu, zejména pak s ohledem na předpoklady zastavění pozemku. Téma kurzu je průřezového charakteru a zabývá se jak veřejnoprávními, tak soukromoprávními aspekty. Zájemci mohou absolvovat též další kurz, který na tento kurz volně navazuje (Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům II - Oprávnění a povolení stavět aneb specifika výstavby na cizích pozemcích)

 Obsah kurzu:

  • Vymezení nemovitosti.
  • Pozemek a jeho součást.
  • Stavba jako samostatná věc, stavba jako součást pozemku, stavba jako součást práva stavby.
  • Význam zásady materiální publicity při ochraně vlastnického práva k nemovitosti (poznámka spornosti a poznámka rozepře).
  • Druhové určení pozemku a změna druhu pozemku.
  • Územní plánování a jeho význam pro druhové určení pozemků, pozemky určené k výstavbě.

Program:

9:00 – 10:40

přestávka

11:00 – 12:45

přestávka na oběd

13:15 – 15:00

Přednášející: JUDr. Martina Franková, Ph.D. působí jako odborná asistenta na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty UK. Garantuje výuku předmětů Pozemkové právo a Praktikum z pozemkového práva. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, právními vztahy k pozemkům a vzájemnými vazbami mezi těmito obory. Je autorkou řady odborných publikacích, které se věnují těmto tématům. Dlouhodobě působila také na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu) a na Ministerstvu životního prostředí (člen rozkladové komise, legislativní odbor). 

Související/navazující kurzy:
Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům II . Oprávnění a povolení stavět aneb specifika výstavby na cizích pozemcích

Požadavky na účastníky: žádné

Osvědčení o absolvování kurzu – písemně poštou

Praktické informace:

Cena: 2 290 Kč 
Zvýhodněná cena při platbě obou kurzů: 4 200 Kč


V ceně je zahrnuto:  Výukové materiály, osvědčení o absolvování programu a jeho zaslání poštou

Kontakt na oddělení komunikace: Ivana Straková, strakova@prf.cuni.cz, tel.: 221 005 504, Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum, Právnická fakulta UK

 

 

Přihlaste se online na webu PF UK: ZDE

Stáhněte si pdf plakát ke kurzu.