Otevírací doba Knihovny v rámci rekonstrukce 3. etapy kotelny

Otevírací doba Knihovny v rámci rekonstrukce 3. etapy kotelny

V průběhu rekonstrukce 3. etapy kotelny dojde ke změně otevírací doby Knihovny. 

 

Harmonogram:

od 20. do 31. 5. 2024 

uzavřena Týmová studovna (bez dopadu na provoz Knihovny). 

31. 5. 2024 (pátek) 

uzavřena celá Knihovna z důvodu přípravy prostor na rekonstrukci kotelny (zahrnuje například odsouvání PC a přesuny u výpůjčního pultu). 

od 3. do 21. 6. 2024 

omezený provoz Knihovny: 

• Vstup do Knihovny bude omezen v místech průchodu u oken, kde budou probíhat práce na radiátorech s lakýrnickými pracemi na potrubí. 

• Studovna I (+ galerie a suterén) bude z důvodu rekonstrukce uzavřena, přičemž knihy z těchto prostor se budou vydávat na objednávku, která musí proběhnout 1 den předem. Předpokládáme, že může dojít k omezení přístupu k PC jednotkám, tisku a kopírce. 

• Knihy se budou půjčovat na referenčním pultu. 

• Studovna II (Vltava) bude v provozu s minimálním omezením. 

• Provoz v tomto období bude v jednosměnném provozu (ranní x odpolední), a to s ohledem na vývoj prací a kvalitu pracovních podmínek. 

od 24. do 28. 6. 2024 

běžný provoz: po-čt od 9:00 do 20:00, pá od 9:00 do 16:00 

od 1. do 19. 7. 2024

 prázdninový provoz (jednosměnný provoz) od 9:00 do 16:00 

od 22. 7. do 17. 8. 2024 

Uzavřena Knihovna, přičemž bude probíhat nejen rekonstrukce dalších úseků jako je Studovna II a Učitelská studovna, ale budou se provádět revize knih a čerpat dovolené. 

od 19. 8. do 1. 9. 2024 

Prázdninový provoz (jednosměnný provoz) od 9:00 do 16:00 s uzavřením Studovny II a přilehlých prostor, přičemž knihy ze Studovny II se budou vydávat na objednávku, která musí proběhnout 1 den předem. Knihy se budou půjčovat na referenčním pultu. 

od 2. 9. 2024 

běžný provoz: po-čt od 9:00 do 20:00, pá od 9:00 do 16:00 Je možné, že některé práce/činnosti mohou probíhat ještě do 8. 9. 2024.

Upozornění: Rekonstrukční práce 3. etapy kotelny, které budou probíhat nejen v rámci
Knihovny, ale i v dalších částech (prostorách) fakulty, budou nejen „hlučné“, ale ponesou
i rizika škodních událostí jako například „otření se o čerstvé nátěry“. Také nesmíme
opomenout, že se bude jednat o svářečské a lakýrnické práce, které jsou zdrojem zápachu,
proto se bude na fakultě intenzivně větrat. Po celou dobu prací budou dotčená místa
vyznačena výstražnými/bezpečnostními tabulkami.

 

Uložit událost do kalendáře