PF UK má nové tři emeritní profesory

obr

PF UK má nové tři emeritní profesory

Dne 1. května 2024 byli emeritními profesory jmenováni prof. Marie Karfíková, prof. Irena Pelikánová a prof. Vladimír Sládeček.

Slavnostní událost, na které byla profesorům jmenování předána děkanem prof. Radimem Boháčem, se uskutečnila 13. 6. na zasedání Vědecké rady PF UK.

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. celý svůj profesní život spojila s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Je odbornicí v oboru finančního, daňového a pojišťovacího práva. Od roku 1975 do roku 2023 působila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Do roku 2022 zastávala funkci vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy a výrazně se zasloužila o její personální rozvoj.

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. měla dlouholetou a významnou pedagogickou a vědeckou kariéru na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Její přínos v oblasti obchodního práva a její angažovanost v akademickém prostředí jsou nepopiratelné. Byla dlouholetou členkou naší fakulty, kde vedla řadu výzkumných projektů. Její pedagogická činnost byla oceněna studenty i kolegy.

Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. do roku 2024 dlouhodobě působil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je uznávaným odborníkem, jehož práce obohatila akademickou obec a jehož výzkum přispěl k rozvoji správního práva a správní vědy. Jeho dlouholetá pedagogická činnost na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci byla významným přínosem pro vzdělání budoucích právníků.

Novým emeritním profesorům moc gratulujeme!