Podávání přihlášek do programu celoživotního vzdělávání 2021/2022

Podávání přihlášek do programu celoživotního vzdělávání 2021/2022

Od 1. července do 6. září 2021 si lze podat elektronickou přihlášku do programu celoživotního vzdělávání, celým názvem Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů), určeného pro uchazeče o magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kteří konali NSZ (OSP a ZSV), ale skončili pod bodovou hranicí pro přijetí ke studiu. Účastníci programu se účastní výuky spolu se studenty magisterského studijního programu, po splnění stanovených podmínek mohou být přijati ke studiu bez nutnosti konat NSZ a potom mohou požádat o uznání kontrol studia předmětů, které v celoživotním vzdělávání absolvovali.

Podmínky programu na webu fakulty zde:
https://www.prf.cuni.cz/kurz-czv/program-czv-2021-2022

Podávání elektronických přihlášek zde:
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=7276
(tlačítko pro podání přihlášky dostupné od 1. 7. pouze po přihlášení do systému, a to těm, kteří mají podanou přihlášku do magisterského studia na PF UK)