Podmínky a termíny programu celoživotního vzdělávání pro rok 2021/2022

Podmínky a termíny programu celoživotního vzdělávání pro rok 2021/2022

Byly zveřejněny podmínky Programu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro rok 2021/2022, včetně termínů pro podání přihlášky, podepsání smlouvy o uskutečnění programu (zápisu do programu CŽV), začátku výuky atp.

Tento program celoživotního vzdělávání je určen pro uchazeče o magisterské studium na Právnické fakultě UK, kteří si podali přihlášku do magisterského studijního programu pro rok 2021/2022, doložili/doloží ukončené střední vzdělání a zúčastnili se Národních srovnávacích zkoušek (od prosince 2020 do května 2021), ale nebyli ke studiu přijati. Účastníci programu se účastní výuky spolu se studenty magisterského studijního programu.

Podmínky programu spolu s podstatnými termíny naleznete na webu fakulty v sekci Kurzy / Kurz CŽV / Program CŽV 2021–2022, tj. zde: https://www.prf.cuni.cz/kurz-czv/program-czv-2021-2022.