Práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích

obr

Práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích

Pro bono aliance a Centrum pro konstitucionalismus a lidská práva PF UK

si Vás dovolují pozvat na pracovní konferenci

Práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích
Přípustnost a podmínky držení ve zdravotním ústavu v teorii a v praxi

Středa 10. dubna 2024, 13:00 - 17:30

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7,
116 40 Staré Město, místnost 220 (2. NP, vpravo, vzadu)

I. blok (13:00 - 14:45)
Aplikace zákonných podmínek nedobrovolné hospitalizace.

 

Panelová diskuse nad modelovými případy:

Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát 

MUDr. Jan Beneš, psychiatr

Mgr. Jan Hudáč, vedoucí právního oddělení PNB

MUDr. Tereza Szymanská, psychiatrička

II. blok (15:15 - 16:45)
Současná situace, podmínky a změny v držení osob
ve zdravotním ústavu z pohledu různých aktérů.

S příspěvky vystoupí:

Mgr. Daniela Zemanová, soudkyně Ústavního soudu

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., vrchní sestra oddělení psychiatrie ÚVN Praha

PhDr. Petr Winkler, Ph.D., ředitel Národního ústavu duševního zdraví

Anežka Karásková, pečující osoba se zkušeností
s psychiatrickou hospitalizací rodinného příslušníka

III. blok (16:45 - 17:30)
Závěrečná diskuse o současném stavu
a možných opatřeních pro zlepšení

Akce je určena pro odbornou právnickou veřejnost, studenty právnických fakult, lékaře, terapeuty,
sociální pracovníky, studenty lékařských fakult.

Účast zdarma, nutné přihlášení on-line formulářem.

Další informace o akci k dispozici u Jakuba Drahoráda,
email kuba.drahorad@gmail.com, tel. 733 699 523

Uložit událost do kalendáře