Předmět Právní praxe na středních školách I (Street Law) bude v ZS 2021 vyučován blokově o víkendu 25.–26. září 2021

Předmět Právní praxe na středních školách I (Street Law) bude v ZS 2021 vyučován blokově o víkendu 25.–26. září 2021

Právní praxe na středních školách I (Street Law), která patří do skupiny odborných právních praxí (PVP), přibližuje studentům problematiku práva prostřednictvím jejich zapojení do výuky práva na vybraných středních školách. Jedná se o populární a také v zahraničí velmi rozšířený způsob výuky práva, během kterého se studenti fakulty učí zejména lépe vnímat propojení mezi právní teorií a praxí, kriticky přemýšlet o právu i jazyku, kterým mluví, kultivovaně diskutovat a diskuzi vyvolávat a moderovat a vysvětlovat právní problémy laikům.

Po zkušenostech z minulého roku, kdy studenti absolvovali teoretickou část předmětu Právní praxe na středních školách I (Street Law), ale následně kvůli uzavírání škol většina z nich nestihla absolvovat praxi na střední škole, jsme se rozhodli předmět vyučovat blokově. Teoretická část a příprava na praxi proběhne o víkendu 25.26. září 2021 v budově právnické fakulty UK. Počínaje pondělím 27. 9. bude možné odejít na praxi. Pevně věříme, že i pokud dojde v průběhu podzimu k omezení provozu středních škol, naši studenti stihnou své odborné praxe na středních školách absolvovat. O tom, zda bude předmět otevřen na jaře 2022 se rozhodneme podle aktuální epidemiologické situace na počátku roku 2022. Pokud máte o předmět zájem, doporučujeme si ho zapsat raději na podzim 2021.

Vedle blokové výuky (25.26. září 2021) proběhnou poté už jen 2 průběžná setkání (sdílení zkušeností z praxí) a jedno setkání závěrečné (každé v délce cca 6090 minut).

Přihlašování na předmět probíhá prostřednictvím formuláře na připojeném odkazu a je otevřené do čtvrtka 16. 9. 2021. Po tomto datu budou přihlášky vyhodnoceny a studenti obdrží více informací k tomu, jak kurz proběhne. Podle zkušeností z minulých let v případě, že se přihlásíte, máte velkou šanci se do předmětu opravdu zapsat: https://forms.office.com/r/Jx4puUpHXK

Informace k předmětu v informačním systému: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=HXPV0026

Více o programu Street Law je k nalezení na webu: www.streetlaw.eu  

Těšíme se na vaše přihlášky.

 

Za celý přípravný tým

Michal Urban
garant předmětu

Uložit událost do kalendáře