Přednáška Fóra CPK: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence – prof. Ernst Karner, Univerzita Vídeň – 15. prosince 2022

Přednáška Fóra CPK: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence – prof. Ernst Karner, Univerzita Vídeň – 15. prosince 2022

Enormní nárůst používání autonomních systémů a umělé inteligence znamená pro deliktní právo zcela mimořádnou výzvu. Především je třeba se zabývat odpovědností za škodu způsobenou medicínskými roboty a diagnostickými systémy založenými na umělé inteligenci.

Obdobně závažná je problematika do značné míry automatizovaných vozidel, či autonomních dronů. Jedná se o problém, do jaké míry je schopno existující deliktní právo tuto problematiku adekvátním způsobem zvládnout, resp. jaké jeho modifikace, zejména v oblasti odpovědnosti za pomocníka, objektivní odpovědnosti, či odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem jsou nutné k tomu, aby deliktní právo obstálo i v budoucnu.

Přednáška bude v němčině, se simultánním tlumočením.


 

15. prosince 2022, místnost č. 412, 4. patro budovy PF UK od 17.30.

Předpokládané ukončení včetně diskuse je v 19.00.

Zájemci o danou problematiku jsou srdečně vítáni.

 

Vstup je volný.

Připojení přes Zoom

 

Registrace na: kolarikova@prf.cuni.cz

Uložit událost do kalendáře