Přijetí vedoucích českých zastupitelských úřadů na PF UK

foto

Přijetí vedoucích českých zastupitelských úřadů na PF UK

V úterý 24. srpna 2021 se na půdě Právnické fakulty uskutečnilo setkání zástupců vedení fakulty s velvyslanci a generálními konzuly České republiky v zahraničí.

Pozvání přijali J. E. velvyslankyně JUDr. Marie Chatardová (Stálá mise ČR při OSN v New Yorku), velvyslanci JUDr. Pavel Klucký (Belgie) a Ing. Tomáš Pernický (Bělorusko), generální konzulové JUDr. Jan Čížek (Petrohrad), Ing. Jaroslav Kantůrek (Chicago), Ing. Arnošt Kareš (New York), Mgr. Daniel Žára (Düsseldorf) a náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.

Pozvání na fakultu obdrželi vedoucí zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v době svého výročního setkání pořádaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. Hosté, z nichž řada je absolventy PF UK, byli na fakultě přijati děkanem prof. Janem Kuklíkem a proděkanem pro zahraniční záležitosti prof. Milanem Damohorským s podporou zahraničního oddělení (JUDr. David Kohout) a oddělení komunikace a vnějších vztahů (Mgr. Vlasta Tichá).

V rámci úvodní prezentace byla hostům představena fakulta s důrazem na oblasti její činnosti, které mají mezinárodní přesah. Přítomní hosté dále diskutovali možnosti, jak podpořit PF UK v prezentaci nabídky jejích vzdělávacích programů (LL.M., Ph.D. v angličtině) či při navazování dalších kontaktů pro akademickou spolupráci. Součástí přijetí byla též prohlídka budovy.

Velké poděkování za podporu při organizaci této zvláštní události, která proběhla ve velmi uvolněné a neformální atmosféře, patří náměstkovi mistra zahraničí JUDr. Smolkovi, který pozvání na fakultu zástupcům české diplomacie zprostředkoval.

 

 

1

2