Přijímací řízení - aktualizace harmonogramu k 24.3.2021