Přijímací řízení - posunutí termínu maturit

Přijímací řízení - posunutí termínu maturit

Že jsou maturity později?
Že nestihnete poslat maturitní vysvědčení s vyznamenáním před hlavním zasedáním přijímací komise, abyste dostali bonifikaci?
NEVADÍ – O NIC NEPŘIJDETE!!

  1. 28. června na hlavním zasedání přijímací komise stanoví děkan na doporučení komise minimální bodovou hranici pro přijetí.

  2. Proces je tento: společnost Scio nám zašle cca 8. června vaše nejlepší výsledky z testů OSP a ZSV. Percentily se přepočítají příslušným koeficientem na body, k tomu se individuálně připočítají veškeré bonifikace na základě dokumentů, které uchazeči již poslali, a sestaví se pořadí všech od nejvyššího počtu získaných bodů po nejnižší. U položky 650 se udělá čára a bodový zisk uchazeče na 650. místě bude minimální bodová hranice při přijetí, tj. těchto 650+ všichni, kdo mají stejný počet bodů jako 650. v pořadí mohou být přijati.

  3. Pokud budete mít kdykoliv po hlavním zasedání přijímací komise v ruce maturitní vysvědčení s vyznamenáním nebo certifikáty z jazyků nebo certifikát SOČ, které vás opravňují k bonifikaci, a takto získané body by vás posunuly mezi přijaté, je nutné je co nejdříve poté, co je obdržíte, ve formě úředně ověřené kopie dodat na fakultu. Jestliže se bonifikací přehoupnete přes minimální bodovou hranici, budete přijati.

  4. Všechny dokumenty (úředně ověřené), na jejichž základě může být bonifikace přidělena podle Podmínek pro přijetí ke studiu (jazykové certifikáty, SOČ), lze zasílat do konce srpna (!! zkouška z jazyka musí být absolvována nejpozději 1.6.2021). Bude-li přidělená bonifikace rozhodná pro vaše přijetí ke studiu, budete přijati (třeba v červenci nebo srpnu).

  5. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu na vysoké škole však je, abyste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení zaslali na fakultu do 30. září.

  6. Každopádně platí - zašlete vše co nejdříve to bude možné, abyste se mohli v případě přijetí zapsat ke studiu a mohli se přihlásit jednak na předmět Úvod do studia práva, který začíná v blocích již na počátku září, ale také na úvodní soustředění 1.ročníku ve Štědroníně (28.8.- 4.9.)

Zjednodušeně řečeno: je jedno, jakou formu bude vaše maturita mít, klíčové pro bonifikaci je, aby na maturitním vysvědčení bylo "prospěl/a s vyznamenáním".