Přijímací řízení pro rok 2021/2022 - formuláře ke stažení a informace k odvolání

Přijímací řízení pro rok 2021/2022 - formuláře ke stažení a informace k odvolání

Formulář žádosti o přiznání bonifikace ke stažení zde

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Než budete odvolání podávat, prosím přečtěte si informace zde

Formulář odvolání ke stažení zde