Přijímací řízení pro studium od ak. roku 2024/2025 - slevové kupony pro testy OSP a ZSV

Přijímací řízení pro studium od ak. roku 2024/2025 - slevové kupony pro testy OSP a ZSV

Informace ke slevovým kuponům na testy OSP a ZSV

Každý uchazeč, který absolvuje testy OSP a ZSV u společnosti www.scio.cz s.r.o. pro účely přijímacího řízení na Právnickou fakultu UK pro ak. rok 2024/2025, si může v roce 2024 vyzvednout na webových stránkách společnosti Scio slevový poukaz ZDARMA pro konání jednoho testu OSP a jednoho testu ZSV za těchto podmínek:

  1. Uchazeč podal elektronickou přihlášku ke studiu a fakulta obdržela jeho poplatek za úkony související s přijímacím řízením.
  2. Fakulta předá ve stanovených termínech příslušnou část databáze obsahující podané a zaplacené přihlášky společnosti www.scio.cz s.r.o.
  3. Harmonogram předávání databáze:

termín pro podání přihlášky a připsání poplatku na účet PF UK

volné termíny pro využití slevového poukazu po předání databáze společnosti Scio

31.1.

2.3., 23.3., 1.5., 25.5.

28.2.

23.3., 1.5., 25.5.

31.3.

1.5., 25.5.

Pokud například uchazeč podal přihlášku do 31. ledna 2024 a zároveň fakulta nejpozději k tomuto datu obdržela jeho poplatek, bude si moci stáhnout slevový kupon na test OSP a test ZSV po 7.2. 2024 s tím, že slevu bude moci uplatnit na jeden z termínů 2.3., 23.3., 1.5., 25.5.

V případě, že fakulta obdrží platbu později než v uvedených termínech pro zaplacení poplatku, bude slevový kupon vystaven o měsíc později.