Přijímáme přihlášky na přednášku Právnické sjezdy – model pro Českou republiku (4. října 2021)

Přijímáme přihlášky na přednášku Právnické sjezdy – model pro Českou republiku (4. října 2021)

Právnické sjezdy – model pro Českou republiku
(dialog jako základ rozvoje práva a právní kultury)

 

Přednáška se uskuteční v pondělí dne 4. října 2021 (od 16:00 do 18:30)

v budově Právnické fakulty UK Praha, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha

1, přízemí číslo dveří 38.

 

Program:

Prof. JUDr. Luboš Tichý: Proč je zapotřebí obnovit tradici právnického sjezdu
(historická a srovnávací analýza)

Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.: Právnický stav
(výšiny a pády, samozřejmost nebo úsilí)

Diskuse: Přednášku moderuje prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PF UK

Účast na přednášce je bezplatná.

 

Přihlásit se na přednášku je možné pomocí formuláře na našich webových stránkách:

www.jednotaceskychpravniku.cz

nebo zasláním přihlášky na e-mail adresu: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Další informace podají koordinátoři:

  • JUDr. Eva Barešová tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz
  • Hana Kafková, tel. 720 406 536

 

Za Pražské sdružení JČP:

  • JUDr. Eva Barešová, členka výboru PS JČP

 

Pozvánka ke stažení

Uložit událost do kalendáře