Příspěvky na konferenci Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa přihlašujte do 6. září

Příspěvky na konferenci Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa přihlašujte do 6. září

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se 20. září 2021 v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2021 uskuteční konference na téma Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa

V případě aktivní účasti se předpokládá příspěvek k tématu v jednom z jednacích jazyků v délce do 20 minut a dodání názvu příspěvku nejpozději do 6. září 2021.
Termín pro přihlášení ostatních účastníků konference je stanoven do 15. září 2021. Přihlášení lze provést elektronicky na e-mailu konferencepp@email.cz.

Podrobné informace jsou obsaženy v přiložené pozvánce.