Prof. Jan Pichrt a prof. Pavel Šturma získali pamětní medaile UK

obr.

Prof. Jan Pichrt a prof. Pavel Šturma získali pamětní medaile UK

Vědecká rada na svém tradičním zasedání ocenila pamětní medailí významné osobnosti, které svoji profesní kariéru spojili s Univerzitou Karlovou.

Prof. Jan Pichrt získal stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj oboru pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, zejména v naplňování mezinárodního renomé tohoto oboru.

Prof. Pavel Šturma obdržel stříbrnou medaili za za zásluhy o rozvoj mezinárodního práva s přihlédnutím k jeho dlouholetému působení ve fakultních orgánech a v institucích Organizace spojených národů.

Oběma pánům profesorům gratulujeme a děkujeme za jejich práci a úsilí, které věnovali naší fakultě. 

Více se dozvíte na stránkách Univerzity Karlovy zde.