Prof. Veronika Bílková byla znovuzvolena místopředsedkyní Benátské komise

obr

Prof. Veronika Bílková byla znovuzvolena místopředsedkyní Benátské komise

Prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. byla znovuzvolena místopředsedkyní Benátské komise na jejím 137. zasedáni ve dnech 15. – 16. 12. 2023.

Prof. Bílková zastupuje v Benátské komisi Českou republiku od roku 2010. V letech 2013-2017 byla předsedkyní podvýboru pro mezinárodní právo a poté působila jako místopředsedkyně. Do funkce tedy byla zvolena podruhé.

Benátská komise je nezávislým poradním orgánem Rady Evropy v ústavních otázkách, který je členským zemím této organizace nápomocen zejména při tvorbě či změně ústavy a volební legislativy. Od svého vzniku v roce 1990 si Benátská komise vydobyla postavení mezinárodně uznávaného arbitra (de facto je ústavním soudem Rady Evropy), jehož stanoviska jsou členskými zeměmi respektována, byť pro ně nejsou právně závazná. ČR je členem Benátské komise od roku 1994. 

Členy Benátské komise jsou dle čl. 2 jejího Statutu „nezávislí experti, kteří dosáhli uznání prostřednictvím svých zkušeností v demokratických institucích nebo svým přispěním k rozvoji práva a politických věd“. Komise je složena z uznávaných akademických osobností, zejména z oboru ústavního či mezinárodního práva, soudců nejvyšších a ústavních soudů. Členové jsou jmenováni na funkční období čtyř let s možností opětovného jmenování. Plenární zasedání Komise jsou dvoudenní a konají se čtyřikrát do roka. V mezidobí se členové dle přidělené agendy podílejí na přípravě návrhů stanovisek.