Publikace Pracovní právo prof. Jana Pichrta a kolektivu získala Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku UK.  

foto

Publikace Pracovní právo prof. Jana Pichrta a kolektivu získala Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku UK.  

Učebnice vydaná Nakladatelstvím C. H. Beck přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo připravit text, který by odrážel soudobé evropské trendy ve výuce oboru a současně byl ke studentům a čtenářům uživatelsky vstřícný.

Každá kapitola obsahuje v úvodu stručný popis očekávaných přínosů jejího nastudování a v závěru základní shrnutí celé materie v bodech. Samotný text každé kapitoly je přehledně členěn a pasáže základního učebního textu jsou doplněny o vložené úryvky z právních předpisů i z relevantní tuzemské a zahraniční judikatury, dále o příklady, citace z literatury, podněty k zamyšlení i nejrůznější tipy, grafy, tabulky a doplňující poznámky autorů. Učebnice tak může být vhodnou pomůckou nejen pro studenty vysokých a odborných škol, ale také pro právní praxi.

„Jsem rád, že se nám v době covidu podařilo napsat novou učebnici, která je hodně inspirovaná mým pobytem ve Velké Británii a britskými učebnicemi. Snažili jsme se udělat text zábavný a dobře zapamatovatelný. Je také součástí multimediálního online projektu Živá učebnice, kdy se snažíme jednotlivé kapitoly neustále aktualizovat. Právo je živý obor, který se stále proměňuje,podotkl prof. Jan Pichrt poté, co cenu převzal.

 

Článek je převzatý ze stránek Univerzity Karlovy

Autor: Helena Zdráhalová

Foto: Jan Kolský